inicjator

WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE

Wsparcie finansowe to bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana Uczestnikowi Projektu w formie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ułatwiająca sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, związanych z rozpoczętą przez Uczestnika Projektu działalnością gospodarczą.

Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej wynosi 23 300,00 złotych

Wsparcie pomostowe to wsparcie udzielane w dwóch formach:

  • wsparcie pomostowe finansowe – bezzwrotna pomoc finansowa dla Uczestnika Projektu w formie comiesięcznej dotacji wypłacane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego i pomostowego.

Wsparcie pomostowe finansowe wypłacane będzie w miesięcznych transzach w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 600 PLN brutto, sukcesywnie malejące wg. poniższej tabeli:

 

Lp. Kwota wsparcia pomostowego na miesiąc Okres
1. 1 600,00 zł. Wypłacana przez okres nie dłuższy niż pierwsze 6 miesięcy
2. 1 200,00 zł. Wypłacana przez okres nie dłuższy niż kolejne 4 miesiące
3. 1 000,00 zł. Wypłacana przez okres nie dłuższy niż ostatnie 2 miesiące.

 

 

  • wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym świadczone będzie w formie:
  1. Indywidualnego doradztwa specjalistycznego w wymiarze 4 godzin dla każdego uczestnika projektu.
  2. indywidualnego doradztwa dotyczącego strategicznego rozwoju firmy w wymiarze 2 godzin na każdego uczestnika projektu.

Wsparcie pomostowe w postaci usług szkoleniowo-doradczych będzie uwzględniało indywidualne potrzeby uczestników.