inicjator

SZKOLENIA I DORADZTWO

Bezpłatne wsparcie szkoleniowo – doradcze obejmuje:

  1. Szkolenie przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 40 godzin, w tym:
  2. Aspekty prawne (8 h),
  3. b) Finanse (8 h),
  4. Marketing (6 h),
  5. Przygotowanie biznesplanów (16 h),
  6. Równość szans w tym płci (2 h).

 

Szkolenie z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej zostanie zorganizowane dla 2 grup szkoleniowych złożonych z 20 Uczestników na każdą z trzech edycji projektu.

Szkolenia odbędą się w Rzeszowie w systemie 5 spotkań (8 godzin lekcyjnych/dzień) w dni robocze.

 

  1. Doradztwo w wymiarze 4 godzin (2 dni po 2 godziny), które ma na celu wsparcie uczestnika projektu w opracowaniu biznesplanu.

 

Indywidualne doradztwo będzie świadczone w siedzibie Beneficjenta w Rzeszowie w godzinach dostosowanych do potrzeb Uczestników projektu.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze kończy się złożeniem biznes planu przez każdego z uczestników projektu.