inicjator

MATERIAŁY DO POBRANIA

  • Edycja 1
  • Edycja 2
  • Edycja 3
  • Edycja 4

Dokumentacja rekrutacyjna

Załączniki do formularza zgłoszeniowego

Dokumenty dotyczące wsparcia finansowego:

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Dokumenty związane z prawidłowym rozliczaniem dotacji inwestycyjnej

Rozliczanie wsparcia pomostowego

Dokumentacja rekrutacyjna

Załączniki do formularza zgłoszeniowego

Dokumenty dotyczące wsparcia finansowego:

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Dokumenty związane z prawidłowym rozliczaniem dotacji inwestycyjnej

Rozliczanie wsparcia pomostowego

Dokumentacja rekrutacyjna

Załączniki do formularza zgłoszeniowego

Dokumenty dotyczące wsparcia finansowego:

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Dokumenty związane z prawidłowym rozliczaniem dotacji inwestycyjnej

Rozliczanie wsparcia pomostowego

Dokumentacja rekrutacyjna

Załączniki do formularza zgłoszeniowego

Dokumenty dotyczące wsparcia finansowego:

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Dokumenty związane z prawidłowym rozliczaniem dotacji inwestycyjnej

Rozliczanie wsparcia pomostowego