inicjator

KONTAKT

Biuro projektu:

Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

pok. 311 (II piętro),313 (II piętro), 209(I piętro)

Numery telefonów

17 86 76 258, 17 86 76 290 lub 17 86 76 275