inicjator

Zapraszamy do II Edycji rekrutacji – Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.01.2017r. – 02.02.2017r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do II Edycji rekrutacji do projektu „BIZNES INICJATOR”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.01.2017r. – 02.02.2017r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujących województwo podkarpackie, nie zarejestrowanych jako przedsiębiorcy i nie prowadzący działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należących do jednej z poniższych grup tj.:
• osoby w wieku powyżej 50 roku życia
• długotrwale bezrobotni
• kobiety
• niepełnosprawni

Osoby, które zakwalifikują się do projektu, będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:
1) szkolenie i doradztwo indywidualne przed założeniem działalności gospodarczej
2) bezzwrotne środki finansowe (inwestycyjne i pomostowe):
– wsparcie inwestycyjne – do 23 300 zł
– wsparcie pomostowe w wysokości:
• 1 600 zł przez okres 6 miesięcy
• 1200 zł przez okres 4 miesięcy
• 1 000 zł przez okres 2 miesięcy

3) doradztwo specjalistyczne i strategiczne w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

Dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów dojazdów, opieka nad osobami zależnymi, materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas szkoleń.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!
Szczegółowe informacje dostępne:
Biuro Projektu
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Formularze zgłoszeniowe do Projektu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w Biurze Projektu pod adresem: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój 311 (III piętro) w godz. od 07.30-15.30 od poniedziałku do piątku bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Wzory dokumentów dostępne są w zakładce Pobierz dokumenty